AGILITY
ÁLTALÁNOS ALAPSZABÁLY


Felkérik az országos szervezeteket, hogy az agility gyakorlatát az FCI által rögzített eloírások értelmében és annak megfeleloen segítsék elo .
AZ FCI. AGILITY - SZABÁLYZATA BEVEZETÉS
Az agility olyan verseny, melyen minden kutya részt vehet.
Az agility lényege, hogy a kutyákat intelligenciájuk és ügyességük próbára tétele érdekében különbözo akadályok legyozésére késztetik. Olyan nevelési és sportjellegu játékról van szó, amely elosegíti a közösségbe való beilleszkedésüket A vizsga feltételezi a kutya és felvezetoje közötti jó összhangot, és környezetében tökéletes viszonyban ér véget. Szükséges tehát, hogy a résztvevok a nevelés és engedelmesség alapveto elemeinek ismeretével rendelkezzenek.
A PÁLYA
A pálya akadályokból tevodik össze, melyek elhelyezésüktol függoen adják meg a pálya jellegét, és többé
vagy kevésbé összetetté vagy gyorssá teszik azt. A kutyának a megállapított szintidon belül, az akadályok
eloírt sorrendjében kell megtennie az utat.

Általános


- Az agility pályához szükséges terület nagysága legalább 20 x 40 m. Ha a területen két pálya van, akkor ajánlatos ezeket korláttal elválasztani, vagy egymástól kb. 10 m-es távolságra kialakítani
- A tulajdonképpeni pálya 100-200 m hosszú és a vizsga kategóriájától függoen 12-20 akadályt, köztük minimum 7 ugrást foglal magába
- A kettos akadályok (ezeken egy ugrással kell túljutni) maximális teljes szélessége maxi kutyák részére 0,55 m, a minik részére 0,35 m.
- A két vagy három akadályból álló akadálykombinációk egy akadálynak számítanak, azonban minden alkotóelemet egymástól függetlenül bírálnak el. Az elemek közötti távolság legfeljebb 5 lépés (kb. 3.50 m) lehet Ezek a kombinációk csak magasugró lécakadályokból állhatnak
- Két egymást követo akadály között kb. 5 - 7 m távolság lehet.

Végighaladás a pályán


A pályán való haladás teljes egészében a bíró fantáziájára van bízva, ennek során azonban legalább 2 irányváltás kötelezo. A vizsgák megkezdése elott beszerzi a rendelkezésre bocsátott akadályokat, majd egységességük ellenorzése után elkészíti pályatervét, és átadja a szervezoknek, az akadályoknak a kituzött terv szerint történo felállítása céljából. Ezt követoen ellenorzi a területet és a leheto legpontosabban leméreti a pályavonal hosszát. A jól elkészített terv lehetové teszi a kutya számara a könnyu és folyamatos továbbhaladást. Az a cél, hogy megtaláljak a pontos egyensúlyt az akadályoknál a kutyáknak a hibák elkerülésére irányuló kontrollja és a végrehajtás gyorsasága között. Általában ajánlatos a kutyák gépiessé tételének elkerülése érdekében a verseny menetét és az akadályok helyzetét folyamatosan változtatni.

A VERSENY MENETE


A vizsgaterületen semmiféle edzés nem megengedett. Csak arra van lehetoség, hogy a kutya felvezetoje, kutyája nélkül bejárja a pályát. Minden vizsga megkezdése elott a bíró összehívja a versenytársakat a vizsga pontos részletei, a szintido és a pályára általa megállapított maximális ido ismertetése céljából. Emlékezteti oket a verseny szabályaira és a pontozás kritériumaira.
A pálya szintidejének megválasztása
A pálya szintideje megállapítanának alapkritériuma a méter / másodpercben mért sebesség melyet a pályán való mozgásra vonatkozóan rögzítenek. Ennek megválasztása a vizsga rangfokának és a pálya nehézségének figyelembevételével történik. A pálya szintidejét (másodpercben) Úgy kapjuk meg, hogy a pálya pontos hosszát elosztjuk a megállapított mozgási sebességgel (m/s ?ban). Példa: 150 m hosszú pálya és 2.5 m/s megállapított sebesség esetén a pálya szintideje l 50/2.5 = 60 másodperc
A pálya maximális idejének meghatározása
A pálya maximális idejének a bíró általában a szintido kétszeresét adja meg, 60 másodperces szintido esetén a maximális ido 120 másodperc. Soha nem lehet kevesebb, mint a szintido 1,5- szerese.

A vizsga menete


A kutya felvezetoje a starthoz áll. Kutyája a startvonal mögött alaphelyzetben van (áll, ül vagy fekszik).
A vezeto leveszi a kutya pórázát és nyakörvét, melyeknek a vizsgák alatti viselése biztonsági okból nem megengedett. A vizsgák alatt a felvezeto nem tarthat semmit a kezében. A felvezeto a pálya általa megválasztott részén helyezkedhet el. A vizsgabíró utasítására a felvezeto indulási parancsot ad kutyájának. Mihelyt a kutya átlépi a startvonalat, a bíró elindíttatja az idomérést. Parancsszavak és jelek használata az egész pályaszakaszon megengedett. A felvezeto gondosan ügyel arra, hogy a kutya a számozás szerinti sorrenden haladjon át az akadályokon A felvezeto a startjeltol kezdve gondoskodik róla, hogy a kutya az eloirt sorrendben vegye az akadályokat anélkül, hogy a kutyát vagy az akadályokat megérintené. Maga a felvezeto nem ugorhatja át az akadályokat A pálya és az idomérés végét jelenti, ha a kutya áthaladt a célvonalon.
Ezt követoen a felvezeto ismét felteszi a kutyára a pórázt, és elhagyja a pályát.

AKADÁLYOK


Az FCI által elismert akadályok az alábbiak


- gátak (ugróakadályok)
- viadukt (vagy fal)
- asztal
- palló (futópad)
- mérleghinta
- rézsútos fal (ferde palánk)
- szlalom
- rögzített alagút (kukac)
- karika
- távolugró
- vizesárok
- kúszóalagút

Az akadályok nem jelenthetnek veszélyt a kutya számára, és (méretben) az alábbi leírásnak és mellékelt rajznak kell megfelelniük. Az akadályok méretezésének az alábbiak szerint kell történnie.
GÁTAK (MAGASUGRÓK)

a.) szimpla magasság standard 55 - 65 cm mini 30-40 cm minimális szélesség l20 cm.
Az oszlopok között különféleképpen kell megkonstruálni oket rúddal (fém és PVC nem ajánlatos), kitöltött és áttört felületek, sörtés felületek, melyeknek azonban felül vetorúddal kell rendelkezniük

b) dupla akadály csak összeillesztett rúdakadályokból állhat Emelkedo vonalban, kb. 20-25 cm-es szintkülönbséggel kerülnek felállításra.
A legnagyobb magasság maxik esetén 55-65 cm, minik esetén 30-40 cm. A teljes szélesség maxik esetén 55 cm-nél, minik esetén 35 cm-nél nem lehet nagyobb

VIADUKT:

Magasság: maxinál 55-65 cm, mininél 30-40 cm, Minimális szélesség: 120 cm,
Falvastagság kb. 20 cm Két nyílású, viadukt formájú zárt felület A fal felso részére leveheto cserép formájú elemet helyeznek

ASZTAL:

Felülete: minimum 0, 90 x 0, 90 m, maximum 1, 20 x 1, 20 m, magassága maxinál 60 cm, mininél 35 cm Az asztalnak billenésmentesnek kell lennie, és csúszásmentes borítással kell rendelkeznie. A kutyának az asztalon 5 másodpercen belül kötelezoen az alábbi nyugalmi helyzetet kell felvennie:
- A/1: fekvo helyzetet ? A/2-A/3 : a vizsga elott a vizsgabíró határozza, meg, hogy melyik helyzetet: fekvo, ülo vagy álló helyzetet kell felvenni. A kiválasztott helyzet a vizsga minden résztvevoje számára ugyanaz.
Ha a kutya az 5 másodperc letelte és a bíró parancsa elott hagyja el az asztalt, 5 buntetopontot kap, és vissza kell mennie az asztalra, és meg kell várnia a hátralévo idot és a bíró jelét, különben kizárják A visszaszámlálás csak akkor kezdodik, ha a kutya a megadott testhelyzetet felvette. A visszaszámlálást megszakítják, ha a kutya kimozdul ebbol a helyzetbol, és csak akkor folytatják, ha ismét felveszi.
Az asztalra ugrás három oldalról (mégpedig A - B és C) megengedett. Ha a kutya elhalad az asztal mellett, vagy az asztal alá megy, megtagadás miatt büntetopontot kap, azonban ezután tetszés szerinti oldalról az asztalra ugorhat, és nem zárják ki.
Az útvonal iránya: hasonló a helyzet, ha a kutya átcsúszik az asztalon ekkor 5 hibapontot kap. Utána azonban ismét fel kell másznia (mindegy, hogy melyik oldalról) az asztalra (Ez nem megtagadás)

FUTÓPAD (létra, palló):

Magasság minimum 1,20 m, maximum 1,35 m. A futófelület szélessége minimum 30 cm maximum 40 cm. Az egyes elemek hossza minimum 3,60 m maximum 4,20 m. A feljutás megkönnyítése és a lecsúszás megakadályozása érdekében a feljáratot egymástól azonos távolságban (kb. 25 cm) kis átméroju rögzített lécekkel látják el. A feljáratnak a földtol számított 90 cm-es távolságra lévo alsó részét (a futófelületen és az oldalakon) be kell mázolni az "érintkezési zóna" megjelölése céljából, aminek felso szélére nem szabad lécet rakni, hanem attól legalább 10 cm-es távolságra.
Megtagadás miatt 5 büntetopontot kap az a kutya, amelyik leugrik az akadályról, azelott, hogy elozoleg érintette négy lábával a lejtos részt.

MÉRLEGHINTA:


Szélesség minimum 30 cm, maximum 40 cm, hosszúság minimum 3,65 m, maximum 4,25 m. A középtengely földtol mért magassága egyenlo a pallóhossz 1/6-odával: például hosszúság: 3,65 m.-magasság: 60 cm. 4.25 m hosszúsághoz 70 cm-es magasság tartozik Az érintkezési zóna megegyezik a futópadéval. Stabilnak és csúszásmentesnek kell lennie, de nem lehetnek rajta lécek. A mini agility versenyen történo alkalmazás esetén billenést elosegíto ellensúlyt használnak
Megtagadás miatt 5 büntetopontot kap az a kutya, amelyik úgy ugrik le a mérleghintáról, hogy elozoleg nem lépte át a hinta tengelyét mind a 4 lábával. A hintának feltétlenül érintenie kell a talajt, mielott a kutya elhagyja, ellenkezo esetben 5 hibapont jár.
RÉZSUTOS FAL (palánk):
Két db, egymásnak döntve ?A? betut formáló elembol tevodik össze Szélesség minimum 90 cm, mely az alsó részen 115 cm-re szélesítheto A földhöz mért legmagasabb pont maxinál 190 cm, 90 fokos szögben. Minik esetén a rézsútos falat szétnyitják, és 170 cm-re csökkentik csúcs magasságát. A feljutás megkönnyítése és a lecsúszás megakadályozása érdekében a feljárókat egymástól egyenlo távolságra (25 cm) lévo, odaszögezett lécekkel látják el. A feljárók alsó részét (a felso oldalon és a keskeny oldalakon) a földtol 106 cm-re az érintkezési zóna megjelölésére be kell mázolni E zóna felso határán nem szabad lécet elhelyezni, hanem attól legalább 10 cm-es távolságra A rézsútos fal legfelso pontja nem jelenthet veszélyt a kutya számára. Szükség esetén védelemképpen gumiból készült oromvédot helyeznek el.
Megtagadás miatt 5 büntetopontot kap az a kutya, amelyik úgy ugrik le a rézsútos falról, hogy azt megelozoen négy lábát nem tette a lejtos falra.

SZLALOM:


Oszlopok száma: 8, 10 vagy 12, magasság: minimum 1 m
Az oszlopok közötti távolság 50-60 cm. Induláskor az elso oszlopnak a kutya bal oldalán, a másodiknak a jobb oldalán stb. kell lennie.
Ha a kutya hibásan kezdi a szlalomot, akkor megtagadás miatt megbüntetik, ha kaput hagy ki. 5 hibapontot kap: a felvezetonek mindenképpen azonnal korrigálnia kell a hibát, olyan módon, hogy visszaviszi kutyáját a hiba elkövetésének helyére. A szlalom kezdetén minden hibás belépést megtagadásként 5 ponttal büntetnek, Minden kapukihagyást 5 hibaponttal büntetnek, a szlalom során a maximális büntetopontok száma 15-re korlátozódik így a szlalomban elérheto büntetopontok száma a 15-öt nem haladhatja meg, mert kizáráshoz vezet! Hibás befejezés esetén, ha a felvezeto ezt nem veszi figyelembe, és a következo akadályhoz megy, (a kutya azt át is ugorja) a további versenybol kizárják. Ha a kutyát a felvezeto hibázás után a szlalom elejéhez akarja visszavinni, de a kutya menetiránnyal szemben 3-nál több kaput teljesít, a párost kizárással büntetik.

RÖGZÍTETT ALAGÚT (kukac):


Belso átméro 60 cm hosszúság 3-6 m. Flexibilis, egy vagy több kanyarulat kiképzését teszi lehetové

Megtagadást követ el az a kutya, amelyik bedugja az alagútba a fejét, majd azután visszahúzza, ezt 5 ponttal büntetik.

ZSÁKOS ALAGÚT (zsák):


A bejáratot 90 cm hosszú, alagutat jelképezo szilárd alapból képezik.
Magassága 60 cm, szélessége 60-65 cm. A kijárat puha anyagból készül, hossza 3-3,5 m, átméroje 60-65 cm.

Megtagadást követ el az a kutya, amelyik bedugja az alagútba az egyik lábát vagy a fejét, majd azután visszahúzza. 5 ponttal büntetik.

ABRONCS (karika):


A nyílás átméroje minimum 38 cm, maximum 60 cm. Az abroncstengely földtol való távolsága standard: 80 cm mini: 55 cm, Az abroncs belso, alsó részének biztonsági okokból zártnak kell lenni Az abroncsnak láncrendszer vagy kötél segítségével a magasban állíthatónak kell lennie. Merev rögzíto rendszerek használata kizárt. A keretek és a karika közötti ugrás megtagadásnak minosül, 5 ponttal büntetik.

TÁVOLUGRÓ:


3-5. egymástól bizonyos távolságra lévo elembol áll, melyek 1,20-1.50 m-es ugrást tesznek lehetové a maxik esetén, miniben ez 60-75 cm. Az elemek hossza minimum 1.20 m, a legmagasabb elem magassága 28 cm, a legalacsonyabb elem magassága 15 cm. Az elemek szélessége enyhén lejtosen 15 cm. A négy sarkot oszlopokkal jelölik, melyek kb. 120 cm magasak, és felül védelemmel kell ellátni. A távolugró elemeit úgy állítják fel, hogy az ugrás 1,20-1,50 m legyen, mini agility 0,60-0,75 m.
A keresztben történo ugrást és a mellette való elhaladást megtagadásnak tekintik. Az elemek érintését, felborítását vagy az elemek közé lépést 5 ponttal büntetik. Ha ugrás nélkül teljesíti a kutya az akadályt (átgyalogol), ezt megtagadásnak tekintik.

START ÉS CÉL:


A cövekek a "start"-ot és a "cél"-t jelképezik. Az akadálytól maximum 1 m-re kell oket felállítani, az ugrórúd szélességétol plusz 50 cm távolságra kell lenniük
Két vagy három akadály kombinációja:
A kombinációk egyes elemeit egymástól függetlenül bírálják el. Azok megtagadása vagy leverése összeadódik. Valamely akadály megtagadása esetén az egész kombinációt újra kell kezdeni.

BÍRÁLATOK:


A bíró minden ítélete visszavonhatatlan.

ÁLTALÁNOS


Az agility célja rávenni a kutyát, hogy az összes akadályon az eloirt sorrendben, hiba nélkül, a szintidon belül jusson túl. Mindazonáltal a szintido csak egy adat, a gyorsaságot semmiképpen nem szabad legfontosabb ismérvnek tekinteni. Az agility pályán való futás nem gyorsasági, hanem ügyességi verseny. Idotúllépés esetén a döntés azt a felvezetot részesíti elonyben, aki az akadályoknál a legkevesebb hibát követte el. Csak az akadályoknál elkövetett azonos számú hiba esetén veszik figyelembe az osztályozásnál a jobb idoeredményt. Ha véletlenül két kutya is túllépi az idot és az akadályok miatti büntetopontjaik száma és idejük is azonos, akkor a vizsgabíró pótfutamot rendelhet el a két versenytárs között döntés érdekében.

BÜNTETOPONTOK


Kétféle büntetopontot alkalmaznak: - a pályán elkövetett hibákért 5 pont, - a szintido túllépése miatt másodpercenként 1.00 pont (századmásodpercre osztva)
Általános jellegu hiba:
-A felvezeto nem haladhat át a start- és céloszlop között; ha mégis megtenné, akkor 5 ponttal büntetik, továbbá elektronikus idoméro szerkezetnél a kézi idoméro által mért idot kell figyelembe venni.

- A felvezeto a futam során szándékosan megérinti kutyáját 5 pont (alkalmanként)
- A felvezeto szándékosan megérinti az egyik akadályt 5 pont (alkalmanként)
Az akadályoknál elkövetett hibák:
Minden hibáért 5 büntetopont jár
Verohiba

Leverés hibának számit, ha valamelyik elem a következo akadályon való áthaladásig leesik.
Megtagadás

Ez a hiba éppúgy vonatkozik:
- az akadály elotti megállásra, mint arra a kutyára, amelyik már nem mozdul,
- az akadály elkerülése érdekében történo oldalirányú kitörésre,
- az akadály mellett való elhaladásra, mely az akadály ismetelt megközelítése érdekében a kutyát félfordulatra kényszeríti,
- a keretek és a karika közötti ugrásra,
- arra a kutyára, amelyik keresztben hajtja végre a távolugrást, és arra, amelyik az egyik lábát vagy a fejét bedugja az alagútba, majd azután visszahúzza.
"Megtagadás" esetén a felvezetonek ismét a megtagadott akadályhoz kell vinnie kutyáját, ellenkezo esetben kizárják. Ugyanez érvényes a szlalomra is, a felvezetonek azonnal a hiba elkövetésének helyére kell visszavezetnie kutyáját.

Egyéb hibák esetén akadály leverésekor vagy az érintkezési zóna érintésének elmaradásakor büntetopontot adnak, de a futamot nem szakítják meg.

Kötelezo érintkezési zónák:
A rézsútos falon, a mérleghintán és a futólécen a kutyának feltétlenül legalább az egyik lábát az érintkezési zónára kell tennie.
Ugyanaz a helyzet a felmászásnál és a lejövetelnél is.
Minden hibáért 5 buntetopont jár.
KIZÁRÁST EREDMÉNYEZO HIBÁK
- A vizsgabíróval szembeni inkorrekt magatartás.
- A kutya bántalmazása.
- A pálya maximális idejének túllepése.
- A teljes útszakaszon a harmadik megtagadáskor.
- Az akadályoknak nem a megadott sorrendben történo teljesítése.
- Akadály figyelmen kívül hagyása.
- Akadály helytelen irányból való megközelítése (A pálya haladási irányának ellentétes irányából való megközelítése és leküzdése).
- Maga a felvezeto is átugorja az akadályt.
- A felvezeto a kezében tart valamit.
- A felvezeto visszahúzza kutyáját a starthoz, miután az már átlépte a startvonalat (kivéve, ha ez a vizsgabíró parancsára történik).
- Ha a kutya nyakörvet hord.
- Ha a felvezeto a vizsgabíró parancsa nélkül állítja meg a kutyát a pályán.
- A kutya megfeledkezik magáról, elhagyja a területet, vagy már nincs a felvezeto ellenorzése alatt.
A kizárás a felvezeto és kutyája azonnali felfüggesztését vonja maga után.
A kizárást a vizsgabírónak síp- vagy kürtjellel kell jeleznie
A vizsgabíró minden elore nem látható esetet elbírál. Természetesen a vizsgabírónak a verseny elejétol a végéig ugyanolyan elnézonek vagy szigorúnak kell lennie.
Vis major esete
A felvezeto közremuködése nélkül bekövetkezett események, mint például a vászonalagút összekuszálása estén a vizsgabíró megállíthatja a felvezetot, és természetesen magát az idomérést is.
Az akadály rendbetétele után a vizsgabíró ismét megkezdi az idomérést, és a kutyát a megállás helyére viteti vissza. Az addig kapott büntetopontok érvényben maradnak.
Minosítések kitüntetések:
A vizsgán az alábbi minosítéseket ítélik oda:
- 0 - 5.99 büntetopont = kituno
- 6 - l 5.99 büntetopont = nagyon jó
-16- 25.99 büntetopont = jó
-26 büntetoponttól = nem értékelheto
Büntetopontszámon az akadályoknál (pontonként) szerzett büntetopontokat és a szintido túllépése miatti büntetést kell érteni.

Osztályozás
Az osztályozás az alábbiak figyelembevételével történik:
1. Büntetopontok összege (pályán elkövetett hibák + az ido túllépése miatti hibák)
2. Az összesített pontszám egyezosége esetén azt a kutyát minosítik elsonek, amelyiknek kevesebb pályán elkövetett hibája van.
3. Azonos büntetopontszám és pályán elkövetett hiba eseten tényleges idot veszik figyelembe.

A VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:


A versenyen az alábbiak vehetnek részt:
Az FCI által elismert, hivatalos agility - vizsgákon (CACIAg)
Akiket az FCI, agility oklevél odaítélésénél, az országos vizsgára történo kiválasztásnál és az FCI agility világbajnokságánál számításba vesznek.
Az FCI által elismert törzskönyvbe bejegyzett bármilyen fajtájú 15 hónaposnál idosebb kutya, mely az FCI-hez csatlakozott nemzeti szervezet valamelyik klubjának tagja.
A résztvevoknek rendelkezniük kell az országos szervezetük által kiadott teljesítmény-füzettel vagy engedéllyel (licenc), melyhez az összes vizsgaeredmény bejegyzésre kerül.

El nem ismert vizsgákon:


Minden 15 hónaposnál idosebb, törzskönyvvel rendelkezo vagy nem rendelkezo, kötelezoen tetovált kutya, mely az FCI -hez csatlakozott nemzeti szervezet valamelyik klubjának tagja
Nem vehetnek részt a vizsgán- vemhes szukák - tüzelo szukák - láthatóan beteg vagy sérült kutyák.
Azokat a kutyákat, melyek olyan területrol érkeznek illetve olyan területre mennek, ahol veszettség van, el kell látni a veszettség elleni beoltásukat tanúsító érvényes igazolással.
A kutya felvezetoje tagja kell, hogy legyen a nemzeti szervezethez csatlakozott valamelyik klubnak (MEOE iskola vagy MEOE szervezeti egység).
A külföldi csapatoknak, felvezetoknek tanúsítaniuk kell az FCI által elismert nemzet szervezetéhez történt csatlakozásukat és országuk hivatalos versenyein való részvételüket.
A versenytársak kifogástalan ruházata követelmény.
A kutyával szemben tanúsított bármiféle durvaság szigorú büntetést és azonnali diszkvalifikálást von maga után, függetlenül a felvezetovel szemben indítható minden további jogorvoslattól.
A szervezo klub fenntartja magának a bejegyzések MEGTAGADÁSÁNAK jogát.

Hivatalos- az FCI. által elismert agility vizsgák.


Ezek a vizsgák minden 15 hónaposnál idosebb, az FCI által elismert törzskönyvbe bejegyzett és az országos szervezet által kiadott teljesítményfüzettel ellátott kutyafajta számára megengedettek.
Az FCI Agility bizottság 1995. áprilisában. Belgiumban néhány változtatást eszközölt a szabályzatban.
A megváltoztatott nemzetközi érvényu szabályzat 1996. 0l. 0l. -én lépett hatályba.
A teljesítményosztályok szerkezete a következoképpen alakul:
- A1 - A2 - A3

A1 teljesítményosztály:
Minden olyan team szamara nyitott, amely még nem rendelkezik három A1 vizsgával, amelyeket kituno minosítéssel, különbözo idopontokban, két különbözo bírónál szerzett meg. A team addig versenyezhet A1 osztályban, amíg nincs A2 vizsgája, illetve amíg az A2 vizsga a teljesítményfüzetbe nincs bevezetve Ez maximum 2 évig tarthat. Amint az A2 vizsga a teljesítményfüzetbe bevezetésre került, kötelezo A2 osztályban indulni.

A2 teljesítményosztály:
Ide tartozik minden olyan team, amely az A1 osztály követelményeit meghaladta.

A3 teljesítményosztály:
Ebbe a teljesítményosztályba történo belepéshez a következo feltételeknek kell megfelelni:
- A team-nak 3 különbözo idopontban megrendezett A2 vizsgán 2 különbözo agility - bírónál kituno eredménnyel kell megfelelni.
- A 3 különbözo A2 vizsgán hibátlan teljesítményt kell mutatni (sem akadály, sem idohiba nem megengedett )
- Ezen a három vizsgán a kutya az l -3. helyezés valamelyikét szerezze meg.
Ezeknek a követelményeknek eleget téve a Sportbizottság felé kell kérelmet benyújtani a megfelelo teljesítmény igazolásának másolatával - az A3 osztályba való felvétel céljából.

MEGJEGYZÉS:


Az 1. fokú agility pályán a kutyát legfeljebb 3 érintkezési zónával rendelkezo (a vizsgabíró által kiválasztott) akadályon versenyeztetik.
A 2 és 3 fokú agility pályán (a vizsgabíró által kiválasztott) legfeljebb 4 érintkezési zónával rendelkezo akadályt helyeznek el.
Útszakaszonként csak egyszer szabad a szlalomon átfutni.
Az érintkezési zónával rendelkezo akadályokat soha nem a startnál vagy a célnál állítják fel.
Az abroncsot vagy a távolugrót mindig egyenes vonalban állítják fel.
Az 1, 2, 3 fokú agility között
- az útvonal menetében és hosszában,
- a szintidovel az útvonalra megállapított mozgási sebességben van különbség.
1) A mini agility kategóriában a fentiekben közölt eloírások érvényesek, azonban az akadályoknak a mini agility -re megállapított normáknak kell megfelelniük.
Az elismert vizsgákon elért eredményeket bejegyzik a teljesítményfüzetbe, ez lehetové teszi a nemzeti bajnokságokon, sot az FCI világbajnokságain való részvételt.
El nem ismert vizsgák
Ezeket az egyes országok kezdeményezésére bízzák.
Az el nem ismert agility vizsgákat is az agility szellemében kell megrendezni, és garantálni kell a kutyák és a felvezetok biztonságát.
A vizsgabíró pontosan ismerteti a vizsga szabályait. Az el nem ismert vizsgák bejegyzése a vizsga típusa szerint standard vagy specifikus lehet.